Thanh cái cách điện SM40

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình thanh cách điện sm40
Độ bền kéo (LBS) 650
Sức mạnh của Torgue (LBS) 10
Chịu được điện áp (KV) 12
Vít (mm) 8
Trọng lượng (G) 86

Họ tên tải về
Thanh cái cách điện SM40-1