C-5X15 / 5-10 cực Busbar Terminal 5-10

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
C-5X15 / 10220mm198.5mm M4
C-5X15 / 7188mm168mm M4
C-5X15 / 5157mm137mm M4

Mô hìnhĐặt hàng số
C-5X15 / 105015.010
C-5X15 / 75015.011
C-5X15 / 55015.012

Họ tên tải về
C-5X15 / 5-10 cực Busbar Terminal 5-10 cực-1