Tin tức

Triển lãm Electric & Power Việt Nam tháng 9 2018


Electric & Power Việt Nam cung cấp nền tảng hiệu quả và hiệu quả nhất cho Leipole để tiếp xúc với quốc tế kết nối với các chuyên gia và người mua 5,000.

Electric & Power Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 3 từ thứ tư, 12. Tháng Chín đến Thứ Sáu, 14. Tháng 9 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chợ thương mại này giới thiệu các sản phẩm mới nhất cho khách hàng, chẳng hạn như FK99 Fan Filter, Leipole Cooler, cảm biến bảo vệ ngón tay mới, khối thiết bị đầu cuối PCB và trưng bày một loạt các sản phẩm cho ngành công nghiệp năng lượng. Khách thương mại có mặt tại hội chợ khả năng đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất và có được thông tin đầu tay có thẩm quyền. Ngoài ra, triển lãm là một cơ hội tuyệt vời để liên lạc kinh doanh.

Đăng Thời gian

Thứ năm Tháng Chín 13, 2018

bài viết phổ biến