Liên hệThông tin

ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY:
Địa chỉ:
1569 ĐƯỜNG SIYI, THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC
Điện thoại:
+86-21-6915-7636
LEIPOLE ĐIỆN ĐÔNG NAM Á PTE. Ltd:
Địa chỉ:
81 TAGORE LANE, TAG. Một #03-12 SINGAPORE 787502
Điện thoại:
+65 6265 0208
Có câu hỏi nào không?

info@leipole.com

Vui lòng bao gồm những điều sau đây trong yêu cầu của bạn:
1. Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp
2. Cung cấp yêu cầu sản phẩm chi tiết
3. Yêu cầu moq, đơn giá, vv
Hãy chắc chắn rằng thông tin liên lạc của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.