Liên hệ Thông tin

ĐỊA ĐIỂM NHÀ MÁY:
địa chỉ nhà:
1569 SIYI ROAD, THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC
điện thoại:
+ 86-21-6915-7636
LEIPOLE ELECTRIC SOUTH EAST ASIA PTE. LTD:
địa chỉ nhà:
81 TAGORE LANE, TAG.A # 03-12 SINGAPORE 787502
điện thoại:
+ 65 6265 0208
Có thắc mắc gì?

info@leipole.com

Vui lòng bao gồm những điều sau trong yêu cầu của bạn:
1. Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp
2. Cung cấp chi tiết yêu cầu sản phẩm
3. Yêu cầu đối với MOQ, Đơn giá, vv
Hãy đảm bảo rằng thông tin liên lạc của bạn là chính xác. Thông báo của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.