Sự tiếp xúcThông tin

VỊ TRÍ NHÀ MÁY:
địa chỉ:
1569 ĐƯỜNG SIYI, THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC
Điện thoại:
+86-21-6915-7636
LEIPOLE ELECTRIC ĐÔNG NAM Á PTE. LTD:
địa chỉ:
81 NGÕ TAGORE, TAG. A %S03-12 SINGAPORE 787502
Điện thoại:
+65 6659 2866
Có bất kỳ câu hỏi?

info@leipole.com

Vui lòng bao gồm những điều sau đây trong yêu cầu của bạn:
1. Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp
2. Cung cấp yêu cầu sản phẩm rất chi tiết
3. Yêu cầu về MOQ, Đơn giá, v.v.
Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.