Thông tin liên lạc

VỊ TRÍ NHÀ MÁY:
địa chỉ:
1569 SIYI ROAD,SHANGHAI CHINA
Điện thoại:
+86-21-6915-7636
LEIPOLE ELECTRIC ĐÔNG NAM Á PTE. LTD:
địa chỉ:
81 TAGORE LANE, TAG.A #03-12 SINGAPORE 787502
Điện thoại:
+65 6659 2866
Có bất kỳ câu hỏi?

info@leipole.com

Vui lòng bao gồm những điều sau đây trong yêu cầu của bạn:1. Thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp2. Cung cấp yêu cầu sản phẩm rất chi tiết3. Yêu cầu về MOQ, Đơn giá, v.v.
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.