Của chúng tôiSản phẩm

Khi được sử dụng với lò sưởi bao vây và bộ lọc quạt, Enclosure Hygrostat giữ mức độ ẩm tương đối (RH) của tủ bên dưới điểm sương và ngăn chặn sự ngưng tụ hình thành trên các thành phần điện. Dễ dàng chụp trên thiết bị đầu cuối lắp đặt và vít để kết nối điện làm cho hygrostat lý tưởng cho các ứng dụng kết hợp với lò sưởi hoặc bộ lọc quạt để kiểm soát chính xác mức độ ẩm.

Hygrostats bật máy sưởi hoặc filterfans vỏ điện khi vượt quá độ ẩm tương đối đặt trước. Độ ẩm tương đối được giữ trên điểm sương và sự ngưng tụ nước trên các thành phần điện và sự ăn mòn của kim loại tấm không được bảo vệ được ngăn chặn. Một thiết bị kết hợp điện tử mới hợp nhất bộ điều nhiệt và hygrostat trong một vỏ.

tìm kiếm sản phẩm: