F2E190-230-DVP F2E quạt thông gió trên tủ

1. Hệ thống khóa nâng cấp cho phép khóa từ bên trong vỏ.

Đầu nối phích cắm 2.Esay LP769V-5.0

3. Dễ dàng thay đổi thảm lọc.

Tỷ lệ 4.IP tuân thủ tiêu chuẩn IEC60529
-IP22 không có thảm lọc
-IP55 với thảm lọc
5.Color
-RAL7035
-RAL7032


Họ tên tải về
F2E190-230-DVP F2E quạt thông gió trên tủ-1