Sự riêng tưChính sách

Shanghai Leipold Electric Co., Ltd "LEIPOLE" hoặc "chúng tôi" tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách hàng truy cập trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi qua Internet. Trang web này ("Trang web") được sở hữu và điều hành bởi LEIPOLE và các chi nhánh nhằm mục đích cung cấp cho người dùng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Leipole. Chính sách này cho biết những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin.

Thông tin chúng tôi có thể thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin có thể nhận dạng bạn ("thông tin cá nhân"), chẳng hạn như tên và địa chỉ email của bạn, (i) khi bạn (hoặc những người dùng khác) cung cấp cho chúng tôi bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc theo một số cách khác, hoặc (ii) từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi và từ các bên thứ ba khác. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin khác theo những cách sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi:

Nhật ký máy chủ của chúng tôi tự động thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ của bạn cũng như ngày giờ truy cập của bạn, giúp chúng tôi theo dõi chuyển động của người dùng trên Trang web của chúng tôi và hiểu xu hướng.

Chúng tôi có thể chỉ định cho máy tính của bạn một hoặc nhiều cookie có thể thu thập thông tin để tạo điều kiện truy cập vào trang web của chúng tôi và cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ Internet tiêu chuẩn, chẳng hạn như đèn hiệu web, thu thập thông tin theo dõi việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi tùy chỉnh các dịch vụ và quảng cáo của mình.

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em.

Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để:

Thực hiện các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ;

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

Tùy chỉnh quảng cáo và nội dung mà bạn thấy trên Trang web của chúng tôi;

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng Trang web của chúng tôi;

Quản lý tài khoản và tùy chọn của bạn;

Phân tích việc sử dụng và cải thiện Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

Xác định và bảo vệ chống lại các giao dịch gian lận và lạm dụng khác trên Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác trừ khi được nêu dưới đây hoặc trừ khi chúng tôi thông báo trước cho bạn và cho bạn cơ hội chọn không tham gia. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:

Các nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán thẻ tín dụng, thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi;

Các chi nhánh kinh doanh;

Các doanh nghiệp khác mà chúng tôi hợp tác hoặc chúng tôi chọn để cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi thông qua Trang web của chúng tôi hoặc ngoại tuyến;

Các bên thứ ba khác trong những trường hợp hạn chế, chẳng hạn như tuân thủ các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn gian lận và bảo vệ sự an toàn của người dùng của chúng tôi.

Khi được yêu cầu tiết lộ thông tin "điểm bán hàng" (POS) cho nhà cung cấp để nghiên cứu thị trường và thanh toán hoa hồng cho lực lượng bán hàng của nhà cung cấp. Thông tin POS có thể được chúng tôi và đại diện nhà sản xuất chọn lọc sử dụng để theo dõi hoạt động thiết kế mới.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp, phi cá nhân trong bất kỳ tình huống nào ở trên và cả với các nhà quảng cáo và những người khác.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể chọn:

Không cung cấp thông tin cá nhân, mặc dù điều đó có thể dẫn đến việc bạn không thể có được một số dịch vụ nhất định hoặc sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi;

Để xóa hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, mặc dù nếu bạn làm như vậy, một số tính năng hoặc dịch vụ của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động đúng;

Để xem lại và cập nhật thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email ở trên hoặc, nếu bạn có tài khoản trực tuyến trên trang web của chúng tôi, bằng cách đăng nhập vào tài khoản đó.


An ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và các biện pháp bảo mật thích hợp khác để giúp bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị truy cập, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôiĐôi khi chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ email bạn đã cung cấp gần đây nhất cho chúng tôi và / hoặc bằng cách đăng thông báo về những thay đổi trên trang web của chúng tôi.

Cách liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật hoặc thực tiễn thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email info@leipole.com.