Tin tức

Ứng dụng FK99


Sau khi tung FK99 vào thị trường, mức độ phổ biến có sự tăng trưởng rất lớn trong số các khách hàng. Thiết kế độc đáo, chất lượng cao và chức năng mở trước mang lại sự thu hút hơn từ khách hàng trên toàn thế giới. Nó đã được giới thiệu một số dự án quan trọng ở Singapore, Brazil, Việt Nam và châu Âu. Với những phản hồi tích cực, ERICole Electric tự tin hơn để giành được nhiều thị trường hơn trên thế giới.