Kết nối thanh Bus điện

Dịch vụ 24 x 7

Bộ chuyển đổi thanh cái 25A có khách hàng tiềm năng, có thể mở rộng, AWG 12 = 4mm²
KiểuChiều dài bộ chuyển đổiChiều rộng bộ chuyển đổiĐÓNG THÙNGMô hình
Đường ray lắp ráp 16A, 2, dây dẫn 2.5mm², nhật ký 125200452LP16A45
Đường ray lắp ráp 2200452LP25A45
Đường ray lắp ráp 2260452LP25A45
Bộ chuyển đổi thanh cái 32A có khách hàng tiềm năng, có thể mở rộng, AWG 10 = 6mm²
Đường ray lắp ráp 2200542LP32A54
Đường ray lắp ráp 2260542LP32A54
Bộ chuyển đổi thanh cái 45A có khách hàng tiềm năng, có thể mở rộng, AWG 8 = 10mm²
Đường ray lắp ráp 2200542LP45A54
Đường ray lắp ráp 2260542LP45A54
Bộ chuyển đổi thanh cái trống, có thể mở rộng, không có tiếp xúc điện
Đường ray lắp ráp 2200452LP63A45
Đường ray lắp ráp 2200542LP63A54
Đường ray lắp ráp 2260452LP63A45
Moudle gắn bên, có thể kết nối ở cả hai bên200910LP63A9
Microswitch, để làm gián đoạn dòng điện cuộn
1 ngắt tiếp điểm, 250V, 5A cho Bộ điều khiển động cơ 10LP5A60
Phụ kiện
Đường ray lắp ráp 24510LP16A45-S
Đường ray lắp ráp 25410LP25A54-S
Đường ray lắp ráp 26310LP32A63-S
Đường ray lắp ráp 27210LP45A72-S
Đường ray lắp ráp 28110LP63A81-S
Gắn kết cuối đường sắt 50LP63A81-T
Yếu tố kết nối 50LP63A81-C
Đầu nối có hỗ trợ 8-cực, 2.5mm², 250V4510LP63A45-P
Đầu nối có hỗ trợ 10-cực, 2.5mm², 250V5410LP63A54-P

Mô hìnhĐặt hàng số
LP16A455017.118
LP25A455017.119
LP25A455017.120
LP32A545017.121
LP32A545017.122
LP45A545017.123
LP45A545017.124
LP63A455017.125
LP63A545017.126
LP63A455017.127
LP63A95017.128
LP5A605017.129
LP16A45-S02010508001
LP25A54-S02010508002
LP32A63-S02010508003
LP45A72-S02010508004
LP63A81-S02010508005
LP63A81-T02010508006
LP63A81-C02010508007
LP63A45-P02010508008
LP63A54-P02010508009

Họ tên tải về
Thanh kết nối Bus Bus-1