Bản lề cửa HL023-1

Dịch vụ 24 x 7

Loại/Kích cỡ L1 (bằng 1) L2 (bằng 198 L3 (bằng 198 B1 (Bằng cấp 2) B2 B3 (B3) B4 (B4) H M
HL023-1 (HL023-1) 59.5 50 45 28 8 17.5 13.5 17.5 5
HL023-2 (HL023-2) 30 22 22 23 7.2 15.5 10 13 4
HL023-3 (HL023-3) 30 22 22 13 9 9 10 13 4

Tên Tải về
Bản lề cửa HL023-1