Bộ điều hợp Busbar tiêu chuẩn

Dịch vụ 24 x 7

Bộ điều hợp thanh cái 25A có khách hàng tiềm năng AWG 12 = 4mm²
KiểuChiều dài bộ chuyển đổiChiều rộng bộ chuyển đổiĐÓNG THÙNGMô hình
Đường ray lắp ráp 2200451LP25A45
Đường ray lắp ráp 2260451LP25A45
Bộ điều hợp thanh cái 32A có khách hàng tiềm năng AWG 10 = 6mm²
Đường ray lắp ráp 2200541LP32A54
Đường ray lắp ráp 2200631LP32A63
Đường ray lắp ráp 2200721LP32A72
Đường ray lắp ráp 2200811LP32A81
Bộ điều hợp thanh cái 63A có khách hàng tiềm năng AWG 8 = 10mm²
Đường ray lắp ráp 2200541LP63A54
Đường ray lắp ráp 2200631LP63A63
Đường ray lắp ráp 2200721LP63A72
Đường ray lắp ráp 2200811LP63A81

80A busbar adapter with 16mm² terminals without dẫn

Đường ray lắp ráp 2200541LP80A54
Đường ray lắp ráp 2200721LP80A72
Đường ray lắp ráp 2260541LP80A54
32A busbar adapter, with double leads AWG 10(2x32),with 16mm² terminals
Đường ray lắp ráp 2260451LP32A45

Mô hìnhĐặt hàng số
LP25A455017.059
LP25A455017.060
LP32A54 5017.064
LP32A635017.003
LP32A725017.065
LP32A815017.066
LP63A545017.068
LP63A635017.069
LP63A725017.070
LP63A815017.004
LP80A545017.072
LP80A725017.073
LP80A545017.074
LP32A455017.077
LP32A455017.078

Họ tên tải về
Bộ điều hợp Busbar tiêu chuẩn-1