UA314T (UA314T)

Dịch vụ 24 x 7

Tiêu chuẩn Kết nối IEC60947-7-1 (1)
Dòng điện được xếp hạng 40a
Điện áp định mức 600V (600V)
Sức mạnh của vật liệu cách nhiệt 2.500V, 1 phút
Khả năng chống cách nhiệt Tối đa 100MΩ
Dây áp dụng Tối thiểu 5,5 mm²
Đóng gói 50
Loại kết nối Kết nối vít
Nắp bụi UN10C (Un10C)
Lớp inflammability V0
Quỹ đạo NS 35/7.5 Mã đơn hàng:1016.002

Tên Tải về
UA314T-1 (UA314T-1)