Khối phân phối UKK 80A

Dịch vụ 24 x 7

I= 80 Một IEC 60947-7-1
I= 85 Amp UL / CSA
Lcw KA rms ls: 3 lcw KA rms ls: 3
IPk KA: 22 (IPk KA: 22)
Giao diện người dùng: 690V IEC
Vin: 600 V UL
Mô-đun: Giữ chỉ có một đầu vào, các khối có thể được kết nối song song bằng cách sử dụng một dây jumper, Dễ dàng dpuble hoặc gấp ba trung tính
Lỗ lắp đặt:54mm
Vật liệu:Đồng thau, kẽm mạ
Lớp bảo vệ:IP20

Tên Tải về
Khối phân phối UKK 80A-1