UKK 400A Đơn cực UKK 400A

Dịch vụ 24 x 7

I = 400 A IEC 60947-7-1
I = 335 Amp UL / CSA
lcw KA rms ls: 24.5
IPk KA: 51
Ui: 690V IEC
Vin: 600 V UL
Modular: Modular: Cho phép xây dựng linh hoạt các khối năng lượng một cực, hai cực, ba cực hoặc bốn cực.
Lỗ cài đặt: 85x29mm
Vật liệu: Đồng thau, mạ kẽm
Lớp bảo vệ: IP20

Họ tên tải về
UKK 400A Đơn cực UKK 400A-1