Phụ kiện SU3-A cho tủ điều khiển

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình SU3-A (Su3-A)
Dòng điện được xếp hạng lên đến 800
Số cực 3
Khoảng cách trung tâm của trạm xe buýt 60mm (60mm)
Kích thước ôm chặt xe buýt, không có bộ phận chèn 15*5mm, 20*5mm, 25*5mm, 30*5mm, 15*10mm, 20*10mm, 25*10mm, 30*10mm
Thắt chặt thời điểm quay Vít cố định 3-5Nm
Đã sửa nắp ---------
Mỗi gói 2 cái

Tên Tải về
SU3-A Phụ kiện cho tủ điều khiển-1