Giá đỡ thanh cái SUA 3008 / 3009 / 4000

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhSUA 3008SUA 3009SUA 400
Kiểu đính kèm360A486A497A800A
Thanh cái E-Cu (mm)5 24 *9 18 *10 20 *10 30 *

Mô hìnhĐặt hàng số
SUA 30085010.013
SUA 30095010.014
SUA 40005010.015

Họ tên tải về
Giá đỡ thanh cái SUA 3008 / 3009 / 4000-1