UN40

Dịch vụ 24 x 7

Chuẩn kết nối IEC60947-7-1
Xếp hạng hiện tại 40A
Điện áp định mức 600V
Mặt cắt ngang 8mm²
ĐÓNG THÙNG 50
AMG 16-8
Chiều rộng 43mm
Chiều cao 42.5mm
bề dầy 14mm
Lớp dễ viêm V0

Phụ kiện Mô hình Đặt hàng số
Bìa cuối: UN40G, độ dày 5mm 1013.038
Lá chắn
Tiềm năng 10 có thể được tách ra
UN40C 1013.075
EF40L 1013.064
Kết thúc kẹp UNL6 1013.083
hướng dẫn đường sắt NS35 / 7.5 1016.002

Họ tên tải về
UN40-1