UN10

Dịch vụ 24 x 7

Chuẩn kết nối IEC60947-7-1
Xếp hạng hiện tại 10A
Điện áp định mức 600V
Mặt cắt ngang 1.25mm²
ĐÓNG THÙNG 50
AMG 22-16
Chiều rộng 38mm
Chiều cao 33.5mm
bề dầy 7mm
Lớp dễ viêm V0

Phụ kiện Mô hình Đặt hàng số
Bìa cuối: UN10G, độ dày 5mm 1013.036
Lá chắn
Tiềm năng 10 có thể được tách ra
UN10C 1013.073
EF10L 1013.050
Kết thúc kẹp UNL6 1013.083
hướng dẫn đường sắt NS35 / 7.5 1016.002

Họ tên tải về
UN10-1