UN30

Dịch vụ 24 x 7

Chuẩn kết nối IEC60947-7-1
Xếp hạng hiện tại 30A
Điện áp định mức 600V
Mặt cắt ngang 5.5mm²
ĐÓNG THÙNG 50
AMG 18-10
Chiều rộng 38mm
Chiều cao 36.5mm
bề dầy 12mm
Lớp dễ viêm V0

Phụ kiện Mô hình Đặt hàng số
Bìa cuối: UN30G, độ dày 5mm 1013.037
Lá chắn
Tiềm năng 10 có thể được tách ra
UN30C 1013.074
EF30L 1013.063
Kết thúc kẹp UNL6 1013.083
hướng dẫn đường sắt NS35 / 7.5 1016.002

Họ tên tải về
UN30-1