Bộ chuyển đổi phụ kiện thanh cái

Dịch vụ 24 x 7

Hỗ trợ thanh cái, cho cấu hình hai chữ T không có nắp cuối
Kiểu ĐÓNG THÙNGMô hình
Cực 1, để kết nối với LPSU3-B và có thể gắn riêng lẻ2LPSU1-B
Cực-cực2LPSU3-B
Hỗ trợ thanh cái, cho các cấu hình ba chữ T không có nắp cuối
Cực 1, để kết nối với LPSU3-C và có thể gắn riêng lẻ2LPSU1-C
Cực-cực2LPSU3-C
Hỗ trợ thanh cái, cho các cấu hình TTC không có nắp cuối
Cực-cực2LPSU3-D
Bìa cuối
cho LPSU1-B và LPSU3-C4LPSU1-BBF
cho LPSU3-B và LPSU3-C4LPSU1-CBF
cho LPSU1-B và LPSU3-D4LPSU1-DBF

Mô hìnhĐặt hàng số
LPSU1-B5010.097
LPSU3-B5010.098
LPSU1-C5010.099
LPSU3-C5010.100
LPSU3-D5010.101
LPSU1-BBF5010.102
LPSU1-CBF5010.103
LPSU1-DBF5010.104

Họ tên tải về
Phụ lục thanh cái phụ kiện thanh cái bộ chuyển đổi thanh cái-1