Thanh cái cách điện SM35

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình thanh cách điện sm35
Độ bền kéo (LBS) 800
Sức mạnh của Torgue (LBS) 10
Chịu được điện áp (KV) 10
Vít (mm) 8
Trọng lượng (G) 50

Họ tên tải về
Thanh cái cách điện SM35-1