Busbar cách điện SM35

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình busbar cách điện sm35
Độ bền kéo (LBS) 800
Torgue sức mạnh (LBS) 10
Chịu điện áp (KV) 10
Vít (mm) 8
Trọng lượng(G) 50

Tên Tải về
Busbar cách điện SM35-1