Thanh cái cách điện SM45

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình thanh cách điện SM45
Độ bền kéo (LBS) 1000
Sức mạnh của Torgue (LBS) 20
Chịu được điện áp (KV) 15
Vít (mm) 8
Trọng lượng (G) 70

Họ tên tải về
Thanh cái cách điện SM45-1