Thanh cái cách điện SM60

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình thanh cách điện SM60
Độ bền kéo (LBS) 1500
Sức mạnh của Torgue (LBS) 40
Chịu được điện áp (KV) 25
Vít (mm) 8
Trọng lượng (G) 170

Họ tên tải về
Thanh cái cách điện SM60-1