Thanh cái cách điện SM76

Dịch vụ 24 x 7

Mô hình thanh cách điện sm76
Độ bền kéo (LBS) 1500
Sức mạnh của Torgue (LBS) 40
Chịu được điện áp (KV) 25
Vít (mm) 10
Trọng lượng (G) 233

Họ tên tải về
Thanh cái cách điện SM76-1