B-3X17 / 5-10 cực Busbar Termina 3x17 cực

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
Ba cực B-3X17 / 10190mm174mm M4
Ba cực B-3X17 / 7152.5mm136mm M4
Ba cực B-3X17 / 5125mm109mm M4

Mô hìnhĐặt hàng số
Ba cực B-3X17 / 105015.007
Ba cực B-3X17 / 75015.008
Ba cực B-3X17 / 55015.009

Họ tên tải về
B-3X17 / 5-10 cực Busbar Termina 3x17 cực-1