D-8X12 / 4-12 cực D-8X12 Khối thiết bị đầu cuối bằng đồng thau

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhPitchClour
Các cực D-8X12 / 12116mm M4Màu xanh da trời
Các cực D-8X12 / 1099mm M4
Các cực D-8X12 / 882mm M4
Các cực D-8X12 / 665mm M4
Các cực D-8X12 / 448mm M4
Các cực D-8X12 / 1098mm M4trắng
Các cực D-8X12 / 555mm M4

Mô hìnhĐặt hàng số
Các cực D-8X12 / 125015.013
Các cực D-8X12 / 105015.014
Các cực D-8X12 / 85015.015
Các cực D-8X12 / 65015.016
Các cực D-8X12 / 45015.017
Các cực D-8X12 / 105015.018
Các cực D-8X12 / 55015.019

Họ tên tải về
D-8X12 / 4-12 cực D-8X12 Khối đầu cuối bằng đồng-1