Thiết bị đầu cuối thanh cái bằng đồng

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
H-9X19 / 26144mm48mm
H-9X19 / 50230mm120mm

Họ tên tải về
Thiết bị đầu cuối Busbar Brass Series H-1