Thiết bị đầu cuối thanh cái E series

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
E-6X8 / 573.5mm63mm
E-6X8 / 10114mm104mm
E-6X8 / 15177mm145mm
E-8X12 / 591mm81mm
E-8X12 / 10140mm130mm
E-8X12 / 15196mm186mm

Mô hìnhĐặt hàng số
E-6X8 / 55015.019
E-6X8 / 105015.020
E-6X8 / 155015.021
E-8X12 / 55015.022
E-8X12 / 105015.023
E-8X12 / 155015.024

Họ tên tải về
Thiết bị đầu cuối thanh cái E-1