A-5X25 / 11-25 cực Busbar Thiết bị đầu cuối thanh BusUMX-11

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
Các cực A-5X25 / 11183mm162.5mm M4
Các cực A-5X25 / 13194.5mm173.5mm M4
Các cực A-5X25 / 15208mm188mm M4
Các cực A-5X25 / 17222mm202mm M4
Các cực A-5X25 / 21249mm228.5mm M4
Các cực A-5X25 / 25275mm254mm M4

Mô hìnhĐặt hàng số
Các cực A-5X25 / 115015.001
Các cực A-5X25 / 135015.002
Các cực A-5X25 / 155015.003
Các cực A-5X25 / 175015.004
Các cực A-5X25 / 215015.005
Các cực A-5X25 / 255015.006

Họ tên tải về
A-5X25 / 11-25 cực Busbar Thiết bị đầu cuối 11-25-1