Thiết bị đầu cuối thanh cái F series

Dịch vụ 24 x 7

Mô hìnhChiều dàiPitch
F9X14 / 575mm62mm
F9X14 / 775mm62mm
F9X14 / 10106mm93mm

Mô hìnhĐặt hàng số
F9X14 / 55015.025
F9X14 / 75015.026
F9X14 / 105015.027

Họ tên tải về
Thiết bị đầu cuối thanh cái F series-1